KPT (Klinisch Prothese Technicus)

De Klinisch Prothese Technicus (KPT-er) is de verlengde arm en adviseur van de tandarts voor patiënten met een volledige gebitsprothese. Hij behandelt in opdracht en in het kader van de taakdelegatie tandarts, diens (edentate) patiënten. De KPT-er verstrekt correcte en betrouwbare informatie over mogelijkheden, kosten en vergoedingen en deelt deze met de patiënt en de tandarts.

Tand prothetiek, uitbesteden of zelf doen?

Taakspecialisatie heeft binnen de tandheelkunde een flinke vlucht genomen. Allround tandtechniek speelt hierop in één behandelkamer in te richten. Binnen Allround tandtechniekBV hebben wij een KPT'er (Klinisch Prothese Technicus) werkzaam om “uw” patiënten van dienst te zijn.

 

De nadruk ligt op “uw” patiënten. Binnen het Allround tandtechniek BV willen wij ervoor zorgen dat relaties niet verloren gaan. Wij nemen u een stuk zorg uit handen, door de volledige tand prothetische behandeling (incl. nazorg) te realiseren op basis van no-cure no-pay. Pas aan het einde van het behandeltraject, wanneer uw patiënt voor 100% tevreden is, ontvangt u de rekening.

 

Uw relatie met de patiënt blijft bestaan. Dit komt ook tot uitdrukking in financiële zin. Het doorverwijzen van patiënten die in aanmerking komen voor een tand prothetische voorziening bespaart u tijdrovende zittingen, waardoor u meer tijd kunt besteden aan andere behandelingen. Voor de door ons uitgevoerde behandelingen brengen wij een nader te bepalen percentage van het tandheelkundig honorarium in rekening. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Op de factuur treft u een gespecificeerd overzicht aan van de gebruikte behandelcodes. Op basis hiervan kunt u eenvoudig de eindfactuur opmaken. Uit uw naam ontvangt uw patiënt de factuur. Deze factuur bestaat uit: de techniekkosten en de behandelkosten. Dit is tevens het moment waarop u een afspraak maakt voor de eindcontrole.

Richting de patiënt blijft u verantwoordelijk voor de behandeling en de financiële afwikkeling.

Wij nemen echter een groot deel van uw taken uit handen.


Heeft u vragen met betrekking tot deze dienst en wat Allround tandtechniek voor u zou kunnen betekenen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.